Surnamali Maha Thupabiwandana
Hiru TV Sadaham Ras EP 264
Sadaham Ras
Poya Bana 03rd May 2015
Hiru Alooka Poojawa - Katharagama Kiriwehera 2015
Uththama Daathu Wandana
Nopenena Manaya
Pujaniya Wesak
Uththama Dathu Wandana
Utthama Dathu Wandana Arambaya
Divi Maga Pahan Karana Bodu Maga
Sirasanamami