Kasawatha
Sirasa Damsara
Vidarshana
Nissarana
Jeewaka Arana Sirasa TV
Jeewaka Arana
Sirasa Sathpiyuma
Sawanak Ras
Nopenena Lokaya
Nopenena Manaya
Ama Dahara Kavi Bana
Kavee Dahana